Tid for juleannonser og andre bidrag til Våre spaniels!

Norsk Spaniel Klubs medlemsblad Våre spaniels kommer ut i midten av desember. Vi er veldig takknemlig for bidrag til bladet, så send gjerne inn bilder, leserbrev eller en tekst om noe dere har opplevd. Send gjerne bidraget til spaltistene, se kontaktinformasjon rasespaltene i bladet.

I dette nummeret pleier vi også å ha med juleannonser. Disse sendes redaktor@spaniels.org innen 1. november.

Birka - Engsoleias Alina Foto Berit Valstad-Aalmo

Bildet viser Engsoleias Alina (Birka). Foto: Berit Valstad-Aalmo.