Nye kriterier for oppføring på NSKs oppdretterliste

Representantskapet 2015 vedtok nye kriterier for oppføring på klubbens oppdretterliste. Oppdretterlisten er en del av NSKs valpeformidling og publiseres i Våre Spaniels og på nettsiden spaniels.org.

Kriterier:

  • Ha god kjennskap til og forplikte seg både til NKKs etiske retningslinjer for avl-oppdrett og NSK Avlsretningslinjer.
  • Ha minst fem års erfaring med rasen og ha hatt minst ett kull de tre siste årene.
  • Være medlem av NSK og ha godt kjennskap til klubbens arbeid både i avdeling og på nasjonalt plan.

Søknaden om å stå på oppdretterlisten sendes via avdelingen som anbefaler oppføring på bakgrunn av sin kjennskap til oppdretter.

 

 

, , , ,