Arrangere prøve

Savner du et prøvetilbud der du bor?

Hvorfor ikke gjøre noe med det?

Her er en enkel sjekkliste for avdelinger som har planer om å arrangere blodsporprøve, fersksporprøve, jaktanleggsprøve eller jaktprøve for spaniels.

Sett deg inn i regelverekt!

Start med å lese regelverket for den prøvetypen du har tenkt å arrangere. Jaktanleggsprøve, apportprøve og blodsporprøve kan arrangeres de fleste steder da det ikke er krav om store terreng og levende vilt. Disse prøvetypene kan arrangeres både som ordinære prøver og som bevegelige prøver. Dersom prøven skal arrangeres som bevegelig prøve bør du ha en lokal dommer som kan dømme ved behov i den aktuelle prøveperioden som det søkes om. For å arrangere jaktprøve med feltarbeidet kreves et større terreng og det må finnes småvilt i terrenget. Fersksporprøver arrangeeres alltid som bevegelige prøver og du må ha tilgang til området med hjortevilt (elg, hjort, rådyr).

Høsten før prøven:

Planlegge prøven, vurdere terreng og krav til hjelpemannskap, dommer og utstyr.
Se på økonomien. Lag et kostnadsoverslag.
Bestemme prøvedato, en påmeldingsadresse og påmeldingsavgift.

Legge søknaden inn i dogweb som er NKK’s database.
Søknadsfrist for prøver er 31. oktober hvert år.

Inngå først muntlig, så skriftlig avtale med dommer. Oversikt over alle dommere finner du på NKK-s hjemmeside.
Få skriftlig avtale med grunneier(e) om bruk av terreng. For å arrangere jaktanleggsprøve trenger du utmark/skogsområde men ikke levende vilt. Du trenger også tilgang til vann.
Søke politiet om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene dersom dette er nødvendig.

Skaffe apportvilt til spanielprøvene. Du trenger and/måke til vannapporten. Du trenger i tillegg matnyttig vilt til landapport når du arrangerer jaktprøve med feltarbeid.
Til blodsporprøver trenger du blod fra storfe (matblod). Regn en halv liter pr. spor inkludert ekstra blod på tre oppspark og til å merke viltdelen i enden med. Du trenger en del av et hjortevilt (som regel den nederste delen av foten) til sporslutt. Blod og viltdel kan lagres i fryseren. Sporene kan legges med sporleggerkjepp (svamp i enden av en stokk) eller en ketsjupflaske.

Bestille premier fra premiebutikken samtidig med avdelingens vanlige premiebestilling. Husk å bestille rosetter samtidig.
Bestille kritikkskjema for ettersøksprøver hos Norsk Kennel Klub, kritikkskjema for jaktprøver hos NSK.
Skrive øvrige prøvepapirer ut fra NKK’s hjemmeside.

Husk startpistol til jaktanleggsprøve/jaktprøve eller hagle/skytter ved jaktprøve der det skal felles vilt.
Annonsere prøven i Våre Spaniels, på avdelingens hjemmeside og lokalt blant avdelingens medlemmer.
Du får tilsendt fremsiden til prøvepapirene fra NKK ved starten av året. Husk å sende inn opplysninger om dommer og NKK-representant så raskt som mulig. Dette kan gjøres på mail.
Få tak i medhjelpere til å legge spor, dra kanin og kaste fugl samt skyte på vannapporten.
Fyll ut navnene på premeielisten og toppen på hvert eneste kritikkskjema.
Trekke dersom prøven blir for full.
Sende ut PM til alle som har meldt seg på senest ei uke før prøven. Husk å skrive på oppmøtested og klokkeslett.

Under prøven:

Alle hunder skal ha gyldig vaksinasjonsattest.
Alle hunder skal være ID-merket
Husk å få dommer til å signere alle kritikker samt premieliste.
Husk å få NKK-representant til å fylle ut skjema som skal inn til NKK.
Husk å få prøveleder og kasserer til å fylle ut skjema.
Hunder som melder gyldig frafall må kunne vise frem veterinærattest.

Etter prøven:

Alle prøvepapirene inkludert premielisten og kritikker i orginal sendes NKK senest 4 uker etter prøven.
Aktivitetsavgiften betales NKK senest 4 uker etter prøven.
Kopi av premielisten samt den rosa delen av kritikkskjemaene skal sendes raseklubben til alle deltakende raser!
Registrer resultatene i NKK’s dogweb
Send gjerne foto og et referat fra prøven til Brukshundspalten i Våre Spaniels og legg ut referat på avdelingens hjemmeside.